Kontakt

ALFA-BP D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET

21000 Novi Sad , Lasla Gala 23

21400 Bačka Palanka , Jugoslovenske armije 167
Proizvodnja: Telefon/Fax    +381 21 6043 466              E-mail: info@alfabp.rs
Prodaja:         Telefon             +381 63 219 751                 E-mail: zj@alfabp.rs